Stanja nakon cerebrovaskularnog inzulta

D3S_2336Rehabilitacija pacijenata nakon moždanog udara je vrlo kompleksan i zahtjevan proces koji bi trebao početi što je ranije moguće, a to znači već na odjelima gdje se obavlja akutno zbrinjavanje bolesnika.
Intenzitet tretmana ovisi o stanju bolesnika i stupnju deficita.
Vrlo važno je prije samog tretmana odrediti stupanj deficita (motorički i/ili senzorički deficit, intelektualna oštećenja, afazija, agnozija, apraksija, promjene raspoloženja i motivacije, vidni ispadi…) i planirati individualni rehabilitacijski program.
Rehabilitacijski tim čine liječnik specijalist (fizijatar), fizioterapeut, logoped i radni terapeut te medicinske sestre – koji su specijalizirani ili obučeni za rad s osobama koje su preboljele moždani udar.

 

D3S_2414Ovisno o terapijskim indikacijama i ciljevima rehabilitacije, Lječilište Topusko nudi:

  • Različite koncepte medicinske gimnastike (PNF, Bobath)
  • Trening balansa na balans platformama
  • Elektrostimulaciju paretične muskulature, galvanske, interferentne i dijadinamske struje, kratkivali laser (skenirajući itočkasti)
  • Magnetoterapiju
  • Hidrokinezioterapiju
  • Individualnu podvodnu masažu
  • Četverostanične kupke
  • Parafinoterapiju
  • Radnu terapiju
  • Logopedsku terapiju

Radno vrijeme

Radnim danom:
od 7:30 do 15:30 h

Adresa

Lječilište Topusko
Trg Josipa bana Jelačića 5
44415  Topusko

Info

OIB 92877953493
MB 1190113
IBAN HR4724840081104953954

Uprava

Tel: 044/886 666
Fax: 044/886 029

E-mail:
uprava@ljeciliste-topusko.hr

Recepcija Lječilišta Topusko 

Za bolničke pacijente s odobrenjem HZZO-a:

Tel: 044/886 002

Za pansionske pacijente i privatno liječenje:

Tel: 044/886 077
Fax: 044/886 079

E-mail:
recepcija@ljeciliste-topusko.hr

Prijamna ambulanta

Tel: 044/886 005

E-mail:
ambulanta@ljeciliste-topusko.hr

Ambulanta fizikalne medicine

Radnim danom:
od 7:30 do 15:30 sati

Tel: 044/886005

E-mail:
ambulanta@ljeciliste-topusko.hr

Internistička ambulanta

Radnim danom:
od 7:30 do 15:30 sati

Tel: 044/886005

E-mail:
ambulanta@ljeciliste-topusko.hr

Neurorazvojna ambulanta

Radnim danom:
od 7:30 do 15:30 sati

Tel: 044/886005

E-mail:
ambulanta@ljeciliste-topusko.hr

Molimo da za dolazak na pregled ponesete UPUTNICU i ostalu medicinsku dokumentaciju.