Preoperativna rehabilitacija

D3S_2309Vrlo važna karika cjelokupne rehabilitacije pacijenta je upravo preoperativna rehabilitacija koja ubrzava sami tijek oporavaka. Prije dogovorenog kirurškog zahvata, liječnik specijalist Lječilišta
Topusko odredit će najbolji mogući izbor terapijskih procedura u svrhu što bolje fizičke i psihičke pripreme pacijenta za operaciju. Elektroterapijom i individualnim vježbama cilja se na grupe mišića koje će nakon opracije biti najviše pogođene, kako bi ih što bolje pripremili na preuzimanje uloge aktivnih stabilizatora operiranog područja. Time se smanjuje slabost muskulature koja nastaje zbog štednje zahvaćenog ekstremiteta.

D3S_2277Cilj preoperativne fizikalne terapije je:

  • popraviti kondicijsko stanje pacijenta kako bi se organizmu omogućio što brži oporavak
  • poboljšati tonus mišića (pacijenti često zbog bolova štede zahvaćeni ekstremitet, te tako pridonose hipotrofiji, odnosno slabosti mišića). Važno je prije planirane operacije ojačati zahvaćene mišiće kako bi se olakšao postoperacijski tijek. Taj segment preoperativne rehabilitacije je posebno važan za sportaše kojima će kvalitetna fizikalna terapija omogućiti brži povratak u formu.

Preoperativna terapija se prilagođava individualnoj problematici i tipu oštećenja, a najčešće se koriste fizikalne procedure za smanjenje otoka i boli, zatim kineziterapija u dvorani i/ili u bazenu.

Vrlo važna je i edukacija pacijenta, te prevencija mogućih ponovnih ozljeda.

Radno vrijeme

Radnim danom:
od 7:30 do 15:30 h

Adresa

Lječilište Topusko
Trg Josipa bana Jelačića 5
44415  Topusko

Info

OIB 92877953493
MB 1190113
IBAN HR4724840081104953954

Uprava

Tel: 044/886 666
Fax: 044/886 029

E-mail:
uprava@ljeciliste-topusko.hr

Recepcija Lječilišta Topusko 

Za bolničke pacijente s odobrenjem HZZO-a:

Tel: 044/886 002

Za pansionske pacijente i privatno liječenje:

Tel: 044/886 077
Fax: 044/886 079

E-mail:
recepcija@ljeciliste-topusko.hr

Prijamna ambulanta

Tel: 044/886 005

E-mail:
ambulanta@ljeciliste-topusko.hr

Ambulanta fizikalne medicine

Radnim danom:
od 7:30 do 15:30 sati

Tel: 044/886005

E-mail:
ambulanta@ljeciliste-topusko.hr

Internistička ambulanta

Radnim danom:
od 7:30 do 15:30 sati

Tel: 044/886005

E-mail:
ambulanta@ljeciliste-topusko.hr

Neurorazvojna ambulanta

Radnim danom:
od 7:30 do 15:30 sati

Tel: 044/886005

E-mail:
ambulanta@ljeciliste-topusko.hr

Molimo da za dolazak na pregled ponesete UPUTNICU i ostalu medicinsku dokumentaciju.