Topusko pametni termalni grad

image 

EN

 

Topusko pametni termalni grad

TopThermalCity

 

                Razdoblje provedbe projekta: 1.6.2022. – 29.2.2024.

                Ukupna vrijednost projekta: 604.149,03 EUR

                Iznos bespovratnih sredstava: 421.485,80 EUR

 

Intencija Lječilišta Topusko, društva TOP-TERME d.o.o. i ostalih dionika je ponuditi viziju dugoročno održivog razvoja Općine Topusko temeljenog na korištenju obnovljivog izvora geotermalne vode i s njom povezane energije te smanjenju emisije CO2, kao i povećanoj sigurnosti opskrbe, a sve u skladu s najsuvremenijim dostignućima iz područja energetike i automatizacije, ali i socio-ekonomskog te prostornog planiranja razvoja lokalnih zajednica.

 

Zajedno za zelenu Europu

 

Upravitelj programa                                                Programski partner

image                      image                                                       

 

Nositelj projekta i projektni partneri     

imageimageimage

 

Projekt „Topusko pametni termalni grad“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu 421 tisuću EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Cilj projekta je izrada tehničke dokumentacije za obnovu i proširenje toplovodne mreže, za korištenje geotermalne vode u energetske svrhe i obnovu bušotina u svrhu povećanja broja korisnika usluga daljinskog grijanja te veću energetsku iskorištenost geotermalne vode kao obnovljivog izvora energije.

EGP financijski mehanizam – www.eeagrants.hr

Program: Energija i klimatske promjene

Potpora EGP financijskog mehanizma predstavlja doprinos Islanda, Lihtenštajna i Norveške ka zelenoj, konkurentnoj i uključivoj Europi.

Dva su opća cilja EGP financijskog mehanizma:

1) smanjenje ekonomskih i socijalnih razlika u Europi te

2) jačanje bilateralnih odnosa između zemalja donatora i 15 zemalja EU-a u srednjoj i južnoj Europi te na Baltiku.

Države Donatori blisko surađuju s EU kroz Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Bespovratna sredstva EGP-a za razdoblje 2014. – 2021. iznose 1,55 milijardi eura.

Prioriteti za ovo razdoblje su:

# 1 Inovacija, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost;

# 2 Socijalna uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva;

# 3 Okoliš, energija, klimatske promjene i niskougljično gospodarstvo;.

# 4 Kultura, civilno društvo, dobro upravljanje i temeljna prava;

# 5 Pravosuđe i unutarnji poslovi.

Potpore EGP-a zajednički financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška, čiji se doprinosi temelje na njihovom BDP-u.

Prihvatljivost za bespovratna sredstva odražava kriterije postavljene za Kohezijski fond EU-a usmjeren na zemlje članice u kojima je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90% prosjeka EU-a.

Republika Hrvatska u razdoblju financiranja 2014. – 2021. na raspolaganju ima 103,4 milijuna eura (56,8 milijuna eura u okviru EGP financijskog mehanizma i 46,6 milijuna eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma). Udio nacionalnog sufinanciranja iznosi 9,8 milijuna eura (15%), čime ukupna raspoloživa sredstva dosežu vrijednost od 113,2 milijuna eura.


KONTAKT UPRAVITELJA PROGRAMA ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE:

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

UPRAVA ZA REGIONALNI RAZVOJ, KOORDINACIJU I KONTROLU PROGRAMA EUROPSKE

TERITORIJALNE SURADNJE

E-mail: energija@mrrfeu.hr

Web: EEAGRANTS/Energija i klimatske promjene

KONTAKT NOSITELJA PROJEKTA TopThermalCity:

Lječilište Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16, 44415 Topusko

E-mail: uprava@ljeciliste-topusko.hr

Web: www.ljeciliste-topusko.hr

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Lječilišta Topusko i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.


Vijesti

 • 5. veljače 2024. – Posjet predstavnika Ureda za financijske mehanizme i donatorskog partnera na Programu Norveške uprave za vodne resurse i energiju – link
 • 15. studenog 2023. – Održana radionica projekta “Topusko pametni termalni grad” – link
 • 15. studenog 2023. – Radionica projekta “Topusko pametni termalni grad” – link
 • 10. – 15. rujna 2023. – Studijsko putovanje na Island – link
 • 24. kolovoza 2023. – Društvo TOP-TERME d.o.o. objavilo postupke nabave “Usluga izrade naftno-rudarske dokumentacije sanacije/remonta bušotine TEB 1 i TEB 4” – link
 • 21. srpnja 2023. – Lječilište Topusko objavilo postupak nabave “Usluga izrade Idejnog i glavnog projekta zamjene i proširenja toplovoda u Topuskom, proširenja centralne toplinske stanice i obnove toplinskih stanica te podzemnog spremnika geotermalne vode” – link
 • 6. lipnja 2023. – Društvo TOP-TERME d.o.o. objavilo postupak nabave “Usluga izrade Idejnog i glavnog projekta toplovoda proširenja toplovoda do komercijalnih potrošača” – link
 • 13. – 14. travnja 2023. – Ravnatelj Lječilišta Topusko i direktor društva TOP-TERME d.o.o. sudjelovao na međunarodnoj konferenciji „Energetski i klimatski izazovi u Republici Hrvatskoj“ u Dubrovniku – link
 • 9. ožujka 2023. – Društvo TOP-TERME d.o.o. objavilo postupak nabave “Usluga izrade naftno-rudarske dokumentacije potrebne za ishođenje dozvole za eksploataciju” – link
 • 22. veljače 2023. – Održana uvodna konferencija projekta – link
 • 24. svibnja 2022. – Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – link

 


Promotivni materijali