Posebno požarno ugroženi turistički objekti

Napomena: Obavijest o odgovornim osobama i njihovim zamjenicima za organizaciju i provođenje aktivnosti za posebno požarno ugrožene turističke objekte sastavni je dio Elaborata za interni sustav uzbunjivanja i obavješćivanja.