Lista čekanja

Temeljem naloga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/04-08/9, URBROJ:534-05-02/05-07-56) od 01. veljače 2007. godine svaki bolesnik ima pravo uvida u listu čekanja za potrebne zdravstvene usluge.

Ove liste čine redosljed prijava za prijem,a lista prijema je ovisna o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema (kvarovi uređaja,bolest liječnika ili terapeuta,odustajanje ili hitnost bolesnika,odbijanje produženja od strane komisije).

U slučaju promjene bolesnikovog kliničkog stanja (npr. pogoršanja bolesti), bolesniku se može nakon ponovnog pregleda u ambulanti i na osnovnu relevantnih medicinskih podataka promijeniti stupanj prioriteta. Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama. Stručni tim liječnika svakodnevno trijažira dospjele predmete. O konačnom terminu Vašeg dolaska bit ćete obaviješteni jedan mjesec unaprijed telefonski ili pismenim putem.

Kako se prijaviti za liječenje u Lječilište Topusko ?

Naručivanje bolničkih pacijenata s odobrenjem HZZO-a u Lječilište Topusko obavlja se putem e-maila, faxom ili osobno. Dokumentacija koju je potrebno priložiti: – kopiju odobrenja HZZO-a (prednju i stražnju stranu odobrenja) – kopiju otpusnog pisma ako je pacijent liječen bolnički ili – zadnji nalaz specijaliste koji je preporučio bolničko liječenje Molimo Vas da pored gore navedenoga, obavezno dostavite i broj za kontakt. Nepotpuna medicinske dokumentacija se neće razmatrati. Nakon primitka potpune medicinske dokumentacije bit ćemo u mogućnosti po istoj postupiti, odnosno istu staviti na listu čekanja.

Radi lakšeg pronalaska Vašeg datuma prijema, pritisnite kombinaciju tipki Ctrl + F na Vašoj tipkovnici i unesite Vaš broj potvrde.

Ukoliko ispod ne vidite listu čekanja istoj možete pristupiti putem poveznice: Lista čekanja(poveznica)

Lista čekanja

Odaberite: