Izjava o pristupačnosti

Lječilište Topusko nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu http://www.ljeciliste-topusko.hr/.

Stupanj usklađenosti
Ova mrežna stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
Nepristupačni sadržaj

  • sve datoteke nisu dostupne u strojnom čitljivom obliku
  • dio slika, nema prikladan tekstualni opis (Alt tekst)
  • nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta, ni kontrasta
  • kontrast između pozadine i teksta na nekim dijelovima stranice nije prilagođen slabovidnim osobama

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana  22.  rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Lječilišta Topuskog korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: uprava@ljeciliste-topusko.hr

Pritom Vas molimo da navedete:

  • vaše ime i e-mail adresu,
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
  • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.