Energetska obnova zgrade Petrova gora

NAZIV PROJEKTA

Energetska obnova zgrade Petrova gora – Lječilište Topusko na adresi Trg bana Josipa Jelačića 16, Topusko

 

UGOVOR

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.04.0770
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

 

KORISNIK

Lječilište Topusko
Trg bana Josipa Jelačića 16
Topusko

 

OPIS PROJEKTA

 Predmet ovog projekta je energetska obnova zgrade Petrova Gora u sklopu Lječilišta Topusko. Projektom će se provesti aktivnosti s ciljem smanjenja potrošnje energije predmetne zgrade te povećanja korištenja obnovljivih izvora energije. Također, uz korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje potrošnje energije za grijanje te povećanje stupnja ekološke i financijske efikasnosti potiče se i racionalno korištenje resursa kao i svijest o očuvanju okoliša. Zgrada je izgrađena klasičnim načinom gradnje 1985. godine i javne je namjene. Korisnici prostora zgrade su zaposlenici i pacijenti. Glavni projekt energetske obnove i pripadajući troškovnik temelje se na obavljenom uvidu na postojećoj zgradi. Projektnim prijedlogom, u svrhu smanjenja potrošnje energije, predviđene su sljedeće mjere:

  • izmjena aluminijske bravarije
  • izvedba toplinske izolacije vanjskog zida
  • toplinska zaštita podgleda stropova iznad vanjskog zraka
  • izvedba toplinske izolacije ravnih krovova
  • toplinska zaštita kosih krovova
  • toplinska izolacija zidova prema negrijanom stubištu
  • novo tehničko rješenje koje obuhvaća sustave grijanja, hlađenja i prisilne ventilacije
  • rekonstrukcija rasvjete

 

REZULTAT

Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama.

 

FINANCIRANJE

Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.584.238 kn.

Financiranje energetske obnove uz bespovratna europska sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, koja se dodjeljuju putem posredničkog tijela razine 1, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te posredničkog tijela razine 2, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osigurano je  i vlastitim učešćem financijskih resursa iz povoljnih bankovnih kredita HBOR-a putem programa kreditiranja ESIF i INJS, te sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojima se osigurava sufinanciranje 50% iznosa vlastitih prihvatljivih troškova projekta.

Mint-EUminiFOND-ZA-ZASTITU-OKOLISA

Europski-strukturni-i-investicijski-fondoviopkkESIF-FI-logo-korisnik_opteu-fondovi