Projekt “TopThermalCity” – 2. radionica projekta

viber_slika_2023-09-15_11-30-52-271

U sklopu provedbe projekta „Topusko pametni termalni grad“ koji je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021. planirano je održavanje 2. radionice projekta.

Radionica će se održati 15. studenog 2023. godine u restoranu Petrova Gora Lječilišta Topusko s početkom u 9:30 sati.


Draft program radionice – Link

09:30 – 10:00

Izjave za medije

10:00 – 10:30

Pozdravna riječ – Važnost geotermalne energije za lokalnu i regionalnu zajednicu uz osvrt na Financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj i druge izvore financiranja

10:30 – 10:40

Zakonodavstvo u području ugljikovodika i iskustvo stečeno kroz suradnju s projektom Topusko pametni termalni grad, Jadranka Leško, mag.inž.naft.rud., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske

10:40 – 10:50

Osvrt na zakonodavstvo i iskustvo s pridobivanjem dokumentacije na drugim projektima financiranim iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Kraljevine Norveške, Agencija za ugljikovodike

10:50 – 11:00

Uloga stručnih udruga u području geotermalne energije i akademsko poduzetništvo, Izv.prof.dr.sc. Vladislav Brkić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska udruga za geotermalnu energiju

11:00 – 11:10

Uloga CTS sustava u energetskoj tranziciji, Izv. prof. dr. sc. Tomislav Pukšec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

11:10 – 11:40

Pauza za kavu

11:40 – 11:50

Multidisciplinarna istraživanja područja termalnih izvora u Topuskom, dr. sc. Staša Borović, Hrvatski geološki institut

11:50 – 12:00

Prikaz rezultata studije geotermalnog potencijala i elaborata o rezervama geotermalne vode, mr. sc. Željka Sladović, dipl. ing. geol., Geoda consulting d.o.o.

12:00 – 12:10

Prikaz postupka izrade dokumentacije za pridobivanje dozvola na primjeru projekta Topusko pametni termalni grad, Tomislav Božić, dipl. ing. naft. rud., WELL DESIGN d.o.o.

12:10 – 12:20

Prikaz rezultata studija izrade tipskog priključka potrošača i proširenje toplovoda do komercijalnih potrošača u sklopu projekta Topusko pametni termalni grad, Valentin Burek, mag. ing. mech., Smart Termotechnical Solutions d.o.o., Branimir Šegotić, mag. ing. mech, TERMOINŽENJERING PROJEKTIRANJE d.o.o.

12:20 – 13:00

Okrugli stol: Geotermalna voda u RH – osvrt na legislativni i tehnološki aspekt korištenja


Više o bespovratnim sredstvima možete pronaći na web stranicama:

https://eeagrants.hr/programi/energija-i-klimatske-promjene/

https://eeagrants.org/

Zajedno za zelenukonkurentnu i uključivu Europu

Projekt „Topusko pametni termalni grad“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu 421 tisuću EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Cilj projekta je izrada tehničke dokumentacije za obnovu i proširenje toplovodne mreže, za korištenje geotermalne vode u energetske svrhe i obnovu bušotina u svrhu povećanja broja korisnika usluga daljinskog grijanja te veću energetsku iskorištenost geotermalne vode kao obnovljivog izvora energije.