“Topusko pametni termalni grad” – Inovacije, zelena energija i ljekovita voda za održivu budućnost

2c5f1c5a-6b9f-40a3-a60c-287c52d86b33

Projekt „Topusko pametni termalni grad“ predstavlja inovativnu inicijativu temeljenu na geotermalnoj energiji u Hrvatskoj i regiji, pri čemu je Topusko prva hrvatska općina koja koristi geotermalnu vodu na kaskadni način za grijanje mjesta, balneoterapiju i bazenske svrhe te se s pravom smatra liderom u području zelenog i lječilišnog turizma, zaključci su konferencije održane u Lječilištu Topusko.

Lječilište Topusko i društvo TOP-TERME d.o.o., uz potporu Sisačko-moslavačke županije i Općine Topusko, provode više projekata održivog razvoja zdravstvenog, turističkog, ugostiteljskog, energetskog i općenito gospodarskog aspekta razvoja Topuskog. Pod jedinstvenim nazivom “Topusko pametni termalni grad” objedinjeno je više inovativnih inicijativa kojima je zajedničko da se temelje na sveobuhvatnom korištenju geotermalne vode i energije i da predstavljaju jedinstvenu inicijativu ne samo u Hrvatskoj, nego i u regiji.

Konferencija i radionica projekta “Topusko Pametni Termalni Grad” okupila je partnere istoimenog projekta, stručnjake iz Agencije za ugljikovodike, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Sveučilišta u Zagrebu te relevantne tvrtke iz sektora.

“Do sada je završeno nekoliko faza provedbe – energetska obnova i uređenja dijela zgrade Petrova gora, radovi zamjene dijela toplovodne mreže, rekonstrukcija Centralne toplinske stanice te uvođenje pametnog sustava upravljanja i nadzora u sklopu projekta REWARDHeat, programa Obzor 2020 i izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju hotela Toplica“, objasnio je ravnatelj Lječilišta Topusko i direktor društva TOP-TERME d.o.o. dr. Domagoj Mosler.

Župan Sisačko-moslavačke županije, g. Ivan Celjak izjavio je kako je cilj Županije da se proširi geotermalna mreža, da se svako kućanstvo poveže na geotermalnu mrežu te da su u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede pokrenute aktivnosti da se geotermalna voda u pilot projektu  iskoristi za stakleničku proizvodnju. Također je napomenuo vezano za razvoj turističke ponude: “Očekujemo rezultate natječaja projekta „Topusko na izvoru zdravlja – lječilišni i wellness turizam na održiv način“, ukupne vrijednosti 27 mil. EUR, koji je prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta i nadamo se pozitivnom rješenju jer želimo da Topusko bude turističko središte kontinentalne Hrvatske“, zaključio je Župan.

Jadranka Leško, mag.inž.naft.rud., iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja istaknula je kako je cilj na nivou EU ozelenjavanje sektora toplinarstva te kako je geotermalna energija jedini obnovljivi izvor energije koji je dostupan 24 sata na dan bez intervencija. “Svi veći gradovi u Europi se nakon krize s cijenom plina žele prebaciti na geotermalne izvo-re. Među 16 gradova u RH, koji imaju potencijal prebaciti se u potpunosti na geotermalnu energiju, Topusko je prvi grad u Hrvatskoj koji to već je,“ zaključila je.

Predavanje izv. prof. dr. sc. Vladislava Brkića s Rudarsko-geološkog-naftnog fakulteta pružilo je dubok uvid u dinamiku suradnje između stručnih udruga i akademske zajednice u promicanju održive upotrebe geotermalne energije. Njegova analiza istaknula je potrebu za sinergijom znanstvenih istraživanja s praktičnim poduzetničkim pristupom radi ostvarivanja napretka u ovom vitalnom sektoru.

Tomislav Pukšec Izv. prof. dr. sc., s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu istaknuo je ključnu ulogu CTS sustava u procesu energetske tranzicije. Njegova analiza otkrila je kako ovi sustavi imaju potencijal transformirati energetski sektor, pružajući smjernice za održivost i efikasnost u novom energetskom krajoliku.

Željka Sladović, dr. sc. dipl. ing. geol., iz Geoda consulting d.o.o., pružila je detaljan prikaz rezultata studije o geotermalnom potencijalu i elaborata o rezervama geotermalne vode. Njena prezentacija razotkrila je ključne aspekte resursa geotermalne energije, naglašavajući potencijalnu važnost i održivost ovog izvora energije u budućnosti.

Tomislav Božić, dipl. ing. naft. rud., iz tvrtke WELL DESIGN d.o.o., pružio je obuhvatan prikaz postupka izrade dokumentacije za stjecanje dozvola kroz konkretan primjer projekta Topusko pametni termalni grad. Njegovo predavanje detaljno je istražilo ključne korake i procedure potrebne za ovaj projekt, naglašavajući važnost pridržavanja regulativa u ostvarivanju inovativnih termalnih projekta poput ovog.

Predavanje Valentina Bureka , mag. ing. mech., iz Smart Termotechnical Solutions d.o.o., pružilo je detaljan pregled rezultata studija vezanih uz razvoj standardnih priključaka za potrošače i proširenje toplovodne mreže do komercijalnih korisnika unutar projekta Topusko pametni termalni grad. Njegovo izlaganje istaknulo je ključne parametre i korake potrebne za implementaciju termalnih sustava, naglašavajući važnost prilagodbe infrastrukture prema potrebama komercijalnih subjekata.

Dr. sc. Staša Borović, s Hrvatskog geološkog instituta, održala je iznimno informativno predavanje o multidisciplinarnim istraživanjima područja termalnih izvora u Topuskom. Njezina prezentacija naglasila je važnost sinergije geoloških, hidrogeoloških i geofizičkih pristupa kako bi se bolje razumjela priroda i potencijal ovih termalnih izvora, pružajući vrijedan temelj za buduća istraživanja i održivo korištenje ovih resursa. Njeno stručno znanje dodatno je osvijetlilo važnost cjelovitog pristupa u istraživanju termalnih izvora, ističući potencijalne koristi za lokalnu zajednicu i razvoj održivih energetskih rješenja.

Događanje je završeno panelom pod nazivom „Geotermalna voda u RH – osvrt na legislativni i tehnološki aspekt korištenja“, koju je moderirao  Tomislav Pukšec s Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Sudionici Jadranka Leško, (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), Martina Tuschl (Agencija za ugljikovodike), Vladislav Brkić (Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Hrvatska udruga za geotermalnu energiju), Tomislav Đurić (Energetski institut Hrvoje Požar), Staša Borović (Hrvatski geološki institut) i Domagoj Mosler (Lječilište Topusko i TOP- TERME d.o.o.) istaknuli su ključnu ulogu geotermalne energije u unaprjeđenju lokalne i regionalne zajednice te naglasili pozitivna iskustva i vrijednost suradnje između javnog sektora, znanstvene zajednice, industrije, stručnih udruga i lokalnih inicijativa uključenih u provedbu projekta “Topusko pametni termalni grad”.

Za dodatni uvid u ovaj događaj i atmosferu s radionice, pozivamo vas da pogledate videozapis na YouTubeu koji se nalazi na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=T7zK9i8Wzuk

https://eeagrants.hr/

 

Fotograf: Danijel Pavlić

thumbnail

thumbnail (2)

1cc330cb-0633-4e50-a3cf-b81ad5445dfc

52cc1aa5-9087-463c-a41b-1d2975ccc9ae

e29f4be2-319d-4d41-8027-a524749e0c31

thumbnail (4)

db8e5499-6661-410b-8ce4-7c1b2a8f9227

6044727a-0f5b-4f5b-8e3f-9fc9ab8f58d9

787bdb4c-210e-416a-aead-4427ea1f5892

544bd4fc-a4fd-40ec-b3bf-8a69466c3ad2

63c702f9-1baa-44bc-929f-9087f66589fd

9ba65c9f-652b-4588-8409-5d62f4f82e29

6abcfc8e-dc34-4b12-b1db-f1fc9836df3f

3a130977-39bd-4a6a-aa92-3690fdaa4cf4