Projekt energetske obnove zgrade petrova gora – Završna konferencija projekta

_MG_1241

Dana 27. lipnja 2022. godine održana je završna konferencija projekta energetske obnove zgrade Petrova Gora. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16 mil. HRK, a isti je obuhvatio energetsku obnovu fasade, dovršenje zamjene stolarije, uvođenje novog sustava grijanja i hlađenja primjenom ventilokonvektora s automatikom upravljanja, nadogradnju postojeće ventilacije, rekonstrukcija balkona i ugradnju štedne rasvjete.

Projekt energetske obnove zgrade Petrova gora  izveden je  u sklopu Poziva 4c1.4. „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16 mil. HRK, a isti je sufinanciran bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Prema projektu i Ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupna vrijednost projekta energetske obnove zgrade Petrova gora iznosi ukupno 9.110.392,20 kn. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 8.259.698,75 kn, a bespovratna sredstva iznose 5.003.420,67. Sredstva su dodijeljena iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Dodatna bespovratna sredstva Lječilištu Topusko dodijelilo je i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje 50% prihvatljivih troškova vlastitog učešća u najvišem iznosu od 1.756.073,27 kn. Ostatak financijske konstrukcije odnosno vlastito učešće u projektu Lječilište Topusko osiguralo je putem povoljnih kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Sklopljeni su Ugovori o kreditu, ESEU-20-1101349 u sklopu programa kreditiranja ESIF Krediti za energetsku učinkovitost uz fiksnu godišnju kamatnu stopu 0,1% na iskorišteni dio kredita, te INJS-20-1101350 u sklopu programa Investicije javnog sektora uz fiksnu kamatnu stopu 1,75% godišnje na iskorišteni iznos kredita.

Ugovorena cijena radova energetske obnove postupkom javne nabave bila je veća od projektom predviđene za 4 mil. kn. Također, u početku izvođenja radova uočena je potreba za dodatnim radovima, a koji se odnose na rekonstrukciju balkona, ugradnju štedne led rasvjete te ugradnju dodatnih ventilokonvektora u ukupnom iznosu od 2.3 mil. kn.

Lječilište je kroz angažman internih kapaciteta te vanjskih suradnika angažiranih nakon provedenih postupaka nabave uspješno proveo projekt.

Izvršena je energetska obnova fasade, dovršena zamjena stolarije,  uveden novi sustav grijanja i hlađenja primjenom ventilokonvektora s automatikom upravljanja, nadograđena postojeća ventilacija, ugrađena štedna rasvjeta, izvršena je rekonstrukcija balkona te su ugrađeni dodatni ventilokonvektora u prostorima zgrade Petrova gora.

Ostvareno je smanjenje emisije CO2 za 45%, potrošnje energije za 50,88% i povezanih troškova. Zgrada nakon provedbe projekta spada u energetski razred C po Specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje odnosno energetski razred A+ po Specifičnoj godišnjoj primarnoj energiji. Učinkovitije je korištenje obnovljivih izvora energije, a povećana je kvaliteta liječenja i boravka pacijenata i zaposlenika ustanove  koja je od ključne važnosti u zdravstvenom te gospodarskom smislu ovog područja, cjelokupne Sisačko-moslavačke županije i Republike Hrvatske.

 

_MG_7405_MG_7478_MG_7372DSC_0001DSC_0007DSC_0003