Kućni red

Ur.broj:2176-130-02/1808-11

Topusko, 29.08.2011.

Na temelju čl.71 Statuta Lječilišta Topusko ravnatelj Lječilišta Topusko donosi:

Pravilnik o kućnom redu

Čl.1

Ovim Pravilnikom utvrđuju se čl. 1. Prava i obveze bolesnika za vrijeme stacioniranog
liječenja u Lječilištu Topusko, osoba koje ih posjećuju, način obavješćivanja o zdravstvenom
stanju, bolnički raspored
I. PRAVA I OBVEZE BOLESNIKA

Čl.2

Bolesnici se primaju na stacionarno liječenje u Lječilište Topusko uvažavajući sljedeće:

  • Potrebno je donjeti odgovarajuću uputnicu izdanu od liječnika primarne zdravstvene zaštite
  • Važeće ( ne starije od mjesec dana ) odobrenje za stacionarno liječenje izdano od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
  • Važeću iskaznicu zdravstvenog osiguranja i iskaznicu dopunskog osiguranja
  • Medicinsku dokumentaciju o prethodnom liječenju bolesti zbog koje dolazi na fizikalnu terapiju, a za pacijente koji boluju i od drugih bolesti, specijalističke nalaze iz kojih je vidljivo stanje pacijenta te potrebna terapija
  • Svi lijekovi propisani od liječnika primarne zdravstvene medicine
  • Predmeti za osobnu higijenu ( četkica za zube, češalj, osobna kozmetika, pidžama, papuče, kučni ogrtač, kupaći kostim, kapa za kupanje, neophodno rublje, trenirke i slično )

Čl.3

Pacijenti se primaju na odjel između 11:00 i 12:00 sati. Nakon upisa na recepciji bolnice, pacijent će biti upućen sestri zaduženoj za prijem pacijenata koja će ga upoznati sa
kućnim redom, preuzeti će medicinsku dokumentaciju i lijekove, uzeti najosnovnije podatke
potrebne za vođenje sestrinske dokumentacije te ga dovesti u sobu, gdje će pacijenta, nakon
obveznog tuširanja smjestiti u krevet.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl.18

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od osmog dana od objavljivanja na Oglasnoj ploči Lječilišta Topusko.

Ravnateljica Lječilišta Topusko

dr.med. Branka Sedić, specijalist opće medicine